top of page

Vår verksamhet

 

Inspiro har sin bas i konsultverksamhet kring det världsledande affärssystemet SAP. Våra kompetenser täcker alla delar inom SAP och vi hjälper ditt företag med allt från specialinsatser i etablerade projekt- eller förvaltningsorganisationer till helhetsleverans.

Den erfarenhet som finns inom Inspiro när det gäller projekt, lösningar och branschprocesser skapar största möjliga kundnytta vid implementering och vidareutveckling av SAP:s affärssystem.

 

Våra uppdrag har i många fall även lett in oss på andra områden; vi bedriver exempelvis verksamhetsutveckling avseende optimering av inköpsprocesser - oberoende av vilket affärssystem som nyttjas.

bottom of page