top of page

Vår historia

 

2002 startade vi Inspiro Consulting.

Inriktningen på erfarna konsulter etablerades tidigt i vår satsning. Vi formade Inspiro som ett företag för seniora konsulter. Att bygga en organisation med många interna roller har aldrig varit intressant för oss. Vår overhead har hållits minimal och vi har alltid eftersträvat effektiva och enkla interna processer. Det gör att man som konsult hos oss får bättre utrymme och möjlighet att fokusera på kundens behov.

2007 startade vi vår verksamhet i Göteborg.  

Vår framgång har fortsatt och vi har stabilt haft en branschledande lönsamhet. 2018, 2019, 2020 och 2021 toppade vi Cinodes granskning av Sveriges 200 viktigaste konsultföretag. 

2021 uppgick vår omsättning till drygt 55 MSEK.

bottom of page