Annette Engström

 

Jag är applikationskonsult inom område SAP Ekonomi och Controlling (FICO) och har lång erfarenhet av projekt av skiftande karaktär inom olika branscher. Dessutom är jag väl insatt i processerna för  försäljning och logistik då projekten jag arbetar i ofta är nära integrerade. I mina ansvarsområden ingår oftast allt från process- och kravanalys till implementering och test, ofta i koordinerande och drivande roller.

I min konsultroll trivs jag bäst när det finns en mix av problemlösning och nya utmaningar och jag känner en stolthet i att alltid leverera samt stimuleras av att lära känna nya branscher och människor.
 
På fritiden ägnar jag mig åt familjen, är ledare i fritidsaktiviteter samt utövar gärna någon utomhusaktivitet som löpning eller skidor på vintern. Däremellan går jag gärna på konsert eller landar i en bra bok samt reser då och då. Längre ledigheter är jag ofta i fritidshuset på Öland.