top of page

Annette Engström

 

Jag är applikationskonsult inom område SAP Ekonomi och Controlling (FICO) och har lång erfarenhet av projekt av skiftande karaktär inom olika branscher. Dessutom är jag väl insatt i processerna för  försäljning och logistik då projekten jag arbetar i ofta är nära integrerade. I mina ansvarsområden ingår oftast allt från process- och kravanalys till implementering och test, ofta i koordinerande och drivande roller.

I min konsultroll trivs jag bäst när det finns en mix av problemlösning och nya utmaningar och jag känner en stolthet i att alltid leverera samt stimuleras av att lära känna nya branscher och människor.
 
På fritiden ägnar jag mig åt familjen, är ledare i fritidsaktiviteter samt utövar gärna någon utomhusaktivitet som löpning eller skidor på vintern. Däremellan går jag gärna på konsert eller landar i en bra bok samt reser då och då. Längre ledigheter är jag ofta i fritidshuset på Öland.

bottom of page