top of page

Per Mårdskog

 

Jag har varit SAP-konsult sedan 1996 och de områden som jag arbetat mest inom är SCM (Supply Chain Management), logistik och masterdata. Mina uppdrag varierar mellan applikationskonsulting/expert inom SAP och projektledning, både inom SAP och IT-relaterade uppdrag rent allmänt.

Det som är utmanande och utvecklande med konsultyrket är mångfalden - möjligheten att få inblick i olika typer av branscher, att ta med sig tidigare ”ihopsamlad” erfarenhet till nya uppdrag samt att pendla mellan detaljfrågor, ofta med koppling till SAP-systemet och övergripande frågor av mer strategisk karaktär. Jag känner att Inspiro inte sätter några gränser när det gäller typ av roll eller uppdrag. Med rätt personer; personer med målmedvetenhet, driv och samarbetsförmåga är det mesta möjligt. Jag har förmånen att omge mig med ”rätt” personer bl a tack vare alla kollegor på Inspiro.

Fritiden ägnar jag gärna åt träning, helst löpning och styrketräning samt åt musik. Jag sätter mig gärna vid pianot när tillfälle ges.
 

bottom of page