Per Mårdskog

 

Jag har varit SAP-konsult sedan 1996 och de områden som jag arbetat mest inom är SCM (Supply Chain Management), logistik och masterdata. Mina uppdrag varierar mellan applikationskonsulting/expert inom SAP och projektledning, både inom SAP och IT-relaterade uppdrag rent allmänt.

Det som är utmanande och utvecklande med konsultyrket är mångfalden - möjligheten att få inblick i olika typer av branscher, att ta med sig tidigare ”ihopsamlad” erfarenhet till nya uppdrag samt att pendla mellan detaljfrågor, ofta med koppling till SAP-systemet och övergripande frågor av mer strategisk karaktär. Jag känner att Inspiro inte sätter några gränser när det gäller typ av roll eller uppdrag. Med rätt personer; personer med målmedvetenhet, driv och samarbetsförmåga är det mesta möjligt. Jag har förmånen att omge mig med ”rätt” personer bl a tack vare alla kollegor på Inspiro.

Fritiden ägnar jag gärna åt träning, helst löpning och styrketräning samt åt musik. Jag sätter mig gärna vid pianot när tillfälle ges.