top of page

Mikael Palm

Innan jag började arbeta som konsult med fokus på SAP arbetade jag länge som linjechef i olika roller inom bland annat Underhåll eller som jag hellre kallar det, Driftsäkerhet.

 

Min erfarenhet inom SAP liknar mest en applikationskonsultsroll och som sagt var då främst inom Underhåll som ju i SAP är en mycket omfattande del. Har jobbat med SAP som system i olika projektroller sedan 2004, allt från projektledare, lösningsarkitekt till att driva migreringsprojekt och att leda utbildningsinsatser och allt däremellan.

 

Med min långa erfarenhet från linjen försöker jag alltid aktivt tänka ”Verksamhetsutveckling med IT som stöd” i alla projekt jag deltar i och känner mig mycket bekväm i rollen att översätta verksamhetskraven till systemstöd. Ett stöd som skall hjälpa kunden att utveckla sin egen verksamhet

 

Genom åren har jag deltagit i och drivit projekt hos en rad företag, allt från myndigheter till banker, tillverkande företag till de senaste årens fokus mot energibranschen

 

Jag gillar att arbeta som konsult och att utveckla företag och bidra till att ge dem ökad insikt och förståelse för sin egna verksamhet

Min fritid ägnas gärna åt båten och som nybliven morfar gärna åt att skämma bort våra barnbarn

 

Mikael Palm.jpg
bottom of page